"If everything isn't black and white, I say: 'Why the hell not?'."

Beslutar man sig för att blotta sin själ genom att tillverka en öppen blogg ges man en mängd möjligheter, så som att föda och döpa kategorier, till exempel. Driver man en sajt där fotografier är menade att vara huvudrollsinnehavare är ett lämpligt namn på en kategori där sådana ska publiceras rimligtvis just "fotografier". Om man däremot hellre vill lära sina läsare hur man kan klä sig är "kläder" ett bättre alternativ, är området sport torde ämnesfältet namnges därefter och så vidare, och så vidare. Anledningen till att min kateogri, den första och den enda, heter som den gör, Svartvitt, är fler till antalet och kommer för allas trevnad att radas upp nedanför.
 
♡ I det här fallet motsvarar det svarta gemener och versaler och det vita den bakgrund som bokstäverna så småningom kommer att synas ovanpå. Den här bloggen kommer med andra ord att omfatta en hel del lite längre texter. Som sig bör, tycker jag.
 
♡ Ordet beskriver även hurdant jag ofta ser saker och ting: svart eller vitt, antingen eller. Jag arbetar dagligdags med att försöka finna den bekanta, men ack så svårhittade, gyllene medelvägen. Här i kommer jag att dela med mig av den där brokiga resan samt rådfråga er som läser om det skulle vara så att jag råkat tappa bort mig på kartan, eller ännu värre: råkat tappa bort hela kartan.
 
♡ Svart på vitt är också ett uttryck för att vara rak på sak, att vara ärlig, något jag har för avsikt att vara här. Ska jag vara ärlig, som jag nyss predikat om att jag ska, tänker jag mig att jag kommer att beskriva minsta lilla känsla jag känner. Fingrarna ska ned på tangenterna, inte ned i halsen. Av förståeliga skäl kommer många av mina inlägg att vara hämtade direkt ur mitt liv med ångest till följd av min ätstörning, men också om annat. Kärlek, exempelvis! Och hockey. Hoppla, nu upprepade jag mig visst!
 
♡ Jag vet inte hur jag ska förklara den här sista punkten utan att det som står bakom den ska låta jönsigt, men jag vill att ordet "svartvitt" ska symbolisera mitt liv, som tidvis varit svart och som stundtals är det nu med, men som ska komma att bli vitt.
0 kommentarer